logo-bolwerk

Daltonschool De Bakelgeert

120118-logo-bakelgeert

Daltonschool De Bakelgeert
Stationsweg 40
5831 CR Boxmeer

T. 0485-573386

Wij zijn ervan overtuigd dat de Daltonpijlers zelfstandigheid, samenwerken en vrijheid in gebondenheid/­verantwoordelijkheid kinderen een stevige basis geven om goed in de maatschappij te kunnen functioneren.

Kinderen hebben een veilige omgeving nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen.

sem-leny

Ons pestprotocol is gericht op vroegtijdig signaleren en nauwe samenwerking met ouders. Vanuit die basis hebben kinderen verantwoordelijkheid voor hun werk (zelfstandig hun taken leren kiezen, plannen en maken onder begeleiding van de leerkracht), delen de kinderen ook de verantwoordelijkheid voor elkaar en hun omgeving. We vinden het belangrijk dat kinderen zich breed ontwikkelen. Daarom besteden we ook aandacht aan expressie en techniek.

Vanzelfsprekend stuurt de leerkracht de kinderen aan en brengt zij/hij kennis over. We houden daarbij rekening met de verschillende onderwijsbehoeften van de kinderen. Hoe gaat dat in de praktijk in zijn werk?

Alles wat u wilt en moet weten over De Bakelgeert, vindt u op onze site.