logo-bolwerk

De Bonckert, basisschool voor ErvaringsGericht Onderwijs

logo-KOKOplus-def-kleur

Basisschool de Bonckert
Stationsweg 40a
5831 CR Boxmeer

T: 0485-576960

De Bonckert werkt volgens het concept ErvaringsGericht Onderwijs (E.G.O.). Welbevinden en betrokkenheid zijn altijd uitgangspunt voor het onderwijs op de Bonckert. Als een kind zich goed voelt, fit is, erkend en gezien wordt, dan kan hij/zij zich ontwikkelen. Als een kind daarnaast ook nog eens terechtkomt in een uitdagende, rijke leeromgeving, dan gaat dat kind LEREN!!!

bonckert-kinderen

Onze leerkrachten leggen veel nadruk op een veilige sfeer, waarbinnen ieder kind uitgedaagd wordt om zich maximaal te ontwikkelen. De leerkrachten stemmen de leerstof af op het niveau van het kind. De kinderen weten dat er ruimte is voor eigen initiatieven en experimenten. Binnen heldere kaders leren de kinderen zelf activiteiten te plannen en hun werk te organiseren. Wij weten dat dit onmisbare vaardigheden zijn. Het resultaat hiervan is dat elk kind medeverantwoordelijk wordt voor de eigen ontwikkeling. We hechten ook veel belang aan de betrokkenheid van ouders. U bent bij ons altijd van harte welkom.